Videregående systemudvikling

Interesserer du dig for systemudvikling og IT-systemer? Kunne du tænke dig at komme i dybden med tilrettelæggelse og gennemførsel af systemudviklingsprocesser? Så er fagmodulet videregående systemudvikling lige noget for dig.

Formål

Fagmodulet i videregående systemudvikling giver dig en bred pallet af kompetencer inden for systemudvikling. Du kommer i dybden med en række områder, som bl.a. systemudviklingsmetoder, procesmodeller, styring af mindre systemudviklingsprojekter, udformning af projektstrategier, etc.

Indhold

  • Systemudviklingsmetoder
  • Projektplanlægning
  • Procestilpasning
  • Kvalitetssikring
  • Systemudviklingsprojekt 

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Det anbefales at have gennemført fagmodulet softwarekonstruktion samt have kendskab til matematik svarende til niveau B og engelsk niveau C.

Eksamen og ECTS

Videregående systemudvikling er et valgfrit fagmodul på akademiuddannelsen i informationsteknologi. Fagmodulet tæller 5 ECTS.

Mundtlig eksamen kombineret med et praktisk produkt og en skriftlig opgave. Intern censur.

  • Tilmelding via Bygovenpaa.dk
  • Tilmeldingen til fagmoduler på tre uddannelser sker nu på et eksternt website.
Hør en tidligere studerende fortælle om it-uddannelsen på Cphbusiness.