Web-programmering, client-side

Flere og flere applikationer "flytter" over på web - vil du være en af dem, der kan udvikle dem? På fagmodulet lærer du bl.a. om strukturering af indhold, layout af indhold og ikke mindst dynamiske elementer.

Derudover bliver du kvalificeret til at arbejde med og træffe valg om teknologi, performance og sikkerhed omkring webløsninger i samspil med klienter.

Formål

Faget har til formål at give dig en bred introduktion til de grundlæggende principper og teknikker inden for client side-webprogrammering.

Du lærer at strukturere og udvikle dynamiske brugergrænseflader via script-teknologier samt simpel kommunikation med server-side-scripts. Derudover bliver du kvalificeret til at arbejde med og træffe valg om teknologi, performance og sikkerhed omkring webløsninger i samspil med klienter.

Indhold

  • Strukturering af indhold i browseren
  • Layout af indhold
  • Programmering af dynamiske elementer
  • Simpel kommunikation til server-side scripts
  • Konsekvensvurdering ved teknologivalg 

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Web-programmering, client-side er et valgfrit fag på akademiuddannelsen i informationsteknologi. Faget tæller 5 ECTS, hvilket svarer til 28 undervisningstimer, fordelt over fem eller syv uger. Derudover vil der være hjemmearbejde.

Eksamenen er en mundtlig prøve kombineret med et praktisk produkt og en skriftlig opgave. Der er intern censur.

Vi anbefaler, at du tager faget Programmering, inden du starter på Web-programmering, client-side.

  • Få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse
  • Uddan dig ved siden af jobbet og få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse.
Hør en underviser fra Cphbusiness fortælle om akademiuddannelsen i IT