Web-programmering, client-side

Web-programmering, client-side

Vil du kvalificeres til at udvikle webapplikationer og lære om strukturering af indhold, layout af indhold og ikke mindst dynamiske elementer? Så er kurset web-programmering, client-side lige noget for dig.

Hvorfor skal du tage faget?

På faget web-programmering, client-side får du en bred introduktion til de grundlæggende principper og teknikker inden for client-side webprogrammering.

Du vil:

  • Lære at strukturere og udvikle dynamiske brugergrænseflader via script-teknologier
  • Opnå viden om simpel kommunikation med server-side-scripts
  • Blive kvalificeret til at arbejde med og træffe valg om teknologi, performance og sikkerhed omkring webløsninger i samspil med klienter

Indhold

På faget web-programmering, client-side skal du blandt andet arbejde med:

  • Strukturering af indhold i browseren
  • Layout af indhold
  • Programmering af dynamiske elementer
  • Simpel kommunikation til server-side scripts
  • Konsekvensvurdering ved teknologivalg 

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Vi anbefaler, at du tager faget programmering, inden du starter på web-programmering, client-side.

Eksamen og ECTS

Web-programmering, client-side er et valgfag på akademiuddannelsen i informationsteknologi. Faget tæller 5 ECTS, hvilket svarer til 28 undervisningstimer, fordelt over fem eller syv uger. Derudover vil der være hjemmearbejde.

Du kan tage faget som et enkeltstående kursus eller som en del af en hel uddannelse.

Eksamenen er en mundtlig prøve kombineret med et praktisk produkt og en skriftlig opgave med intern censur.

Det er en kæmpe force for mig i mit arbejde, at jeg har læst informationsteknologi

Arendse Ørding, Technical Risk Manager, CID, Forsvaret

Kontakt os

Vil du høre mere om dine muligheder for efteruddannelse? Tøv ikke med at kontakte os.

Telefon:

36 15 48 66 Åbningstider

E-mail