Kvalitetsoptimering med Six Sigma

Interesserer du dig for optimering af virksomhedens processer, og kunne du tænke dig at blive klogere på kvalitetsoptimering? Så er faget Kvalitetsoptimering med Six Sigma din mulighed for at få en bred introduktion til kvalitetsoptimering og blive klædt på til både teori og praksis.

Formål

På fagmodulet lærer du at lede afgrænsede Six Sigma-projekter (på Green Belt-niveau) og at indgå i større tværfaglige Six Sigma initiativer. Du lærer samtidig om DMAIC-processen i forbedringsprojekter, og hvordan du helt præcist bruger den i praksis.

Du lærer også om DMAIC-processens særskilte trin og de værktøjer, som er relavante for dem, fx SIPOC- og IPO-analyser, Histogram, Pareto Diagram, FMEA og Årsags-Virkningsdiagram.

Indhold

  • Kvalitetsoptimering
  • Ledelsesfilosofi
  • Forandringsledelse
  • DMAIC-processens særskilte trin

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Kvalitetsoptimering med Six Sigma er et valgfrit fagmodul på akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion. Fagmodulet tæller 10 ECTS.

Der er mundtlig eksamen på baggrund af godkendt langt projekt. Ekstern bedømmelse.

  • Få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse
  • Uddan dig ved siden af jobbet og få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse.
  • Tilmelding via Bygovenpaa.dk
  • Tilmeldingen til fagmoduler på syv akademiuddannelser sker nu på et eksternt website.