Miljø og sikkerhed

Arbejder du med kontrol og sikkerhed i et miljømæssigt perspektiv, eller vil du blot gerne udbygge dine kompetencer inden for området? Så er faget Miljø og sikkerhed det helt rigtige valg for dig.

Formål

Fagmodulet har til formål at give dig bred viden om og god forståelse for betydningen af miljømæssige samt sikkerhedsmæssige hensyn, der knytter sig til produktion.

Du lærer, hvordan et produkt miljøvurderes, får viden om miljø- og arbejdsmiljølovgivning og introduceres til miljøbegrebet set ud fra et lokalt, nationalt og globalt perspektiv.

Kort sagt lærer du at tænke miljømæssige hensyn ind i produktionsprocessen.

Indhold

  • Intern og ekstern miljø
  • Miljøbegreber og miljøforhold både lokalt, nationalt og globalt
  • Analysering af miljømæssige konsekvenser
  • Arbejdsmiljølovgivningen og miljølovgivningen
  • Arbejdssikkerhed

Eksamensform

Miljø og sikkerhed er et fagmodul på akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion. Fagmodulet tæller 5 ECTS.

Der er mundtlig eksamen kombineret med en erhvervscase. Der er intern bedømmelse.

  • Få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse
  • Uddan dig ved siden af jobbet og få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse.
  • Tilmelding via Bygovenpaa.dk
  • Tilmeldingen til fagmoduler på syv akademiuddannelser sker nu på et eksternt website.