Tværfagligt teamsamarbejde og innovationsprocesser

Som innovationsleder skal du have mange forskellige mennesker til at spille sammen, samtidig med at du skal kunne styre innovationsprocessen sikkert i mål. Dette kursus kombinerer de to færdigheder og gør dig til en mere sikker innovationsleder.

Hvorfor skal du tage faget?

Innovation er ikke noget, man gør alene. Al erfaring og teori viser, at et bredt udvalg af kompetencer og input skaber de bedste resultater.

Men hvordan får man i praksis det bedste ud af et team med vidt forskellige profiler og kompetencer? Hvordan faciliterer man idéudvikling og innovation i grupper med forskellige fagligheder, og hvordan sikrer man samtidig fokus på virksomhedens mål?

På dette fag lærer du teknikker til at mestre nogle af de mest centrale og praktiske udfordringer for moderne innovationsledere. Dermed bliver du bedre klædt på til at øge innovationen i din organisation.

Du vil:

  • Få viden om tværfagligt samarbejde i relation til innovationsprocesser
  • Lære at udvikle, gennemarbejde og formidle innovative løsninger baseret på tværfaglighed
  • Få kompetencer til at tilrettelægge og facilitere tværfaglige innovationsprocesser i forhold produkter eller
    processer

Indhold

På faget tværfagligt teamsamarbejde og innovationsprocesser skal du blandt andet arbejde med:

  • Gruppedynamik, teamroller og ledelse af teams
  • Innovationsprocesser generelt
  • Kreative værktøjer og idéudvikling
  • Facilitering af tværfagligt teamsamarbejde
  • Styring af innovation i overensstemmelse med virksomhedens målsætninger

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Tværfagligt teamsamarbejde og innovationsprocesser er et valgfag på akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion. Faget tæller 5 ECTS.

Du kan tage faget som et enkeltstående kursus eller som en del af en hel uddannelse.

Eksamenen er en mundtlig prøve kombineret med en erhvervscase. Der er intern censur.