Logistik

Interesserer du dig for virksomheders logistiksystemer og forsyningskæder, og vil du gerne lære at løse logistiske problemstillinger i virksomheder? Så er faget Logistik helt sikkert noget for dig.

Formål

Formålet med faget er, at du opnår en kompetence, som bygger på en helhedsforståelse af virksomhedens logistiksystem og forsyningskæder. Du vil således kunne tage professionel del i formuleringen af logistiske mål og strategier samt i løsningen af virksomhedens logistiske problemstillinger.

Indhold

  • Værdikæden
  • Forsyning
  • Produktion
  • Distribution
  • Kvalitetsstyring
  • Metode
  • Organisering og projektstyring

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Logistik er et obligatorisk fagmodul på akademiuddannelsen i international transport og logistik. Fagmodulet tæller 10 ECTS.

Eksamenen består af en mundtlig prøve på baggrund af et kort projekt med ekstern censur.

  • Få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse
  • Uddan dig ved siden af jobbet og få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse.