Strategisk indkøb

Interesserer du dig for det strategiske aspekt af indkøb? Faget Strategisk indkøb er din mulighed for at få de kompetencer, du har brug for, til effektivt at varetage de strategiske indkøbsfunktioner i din virksomhed.

Formål

Gennem modulet lærer du at analysere og vurdere din virksomheds indkøbssituation med henblik på udarbejdelse af løsninger i form af strategiske og taktiske tiltag. Samtidig får du også kompetencer til lede forhandlinger ved indkøb.

Du lærer at bidrage til udarbejdelsen af en overordnet indkøbsstrategi med fokus på differentieret indkøb, og hvordan denne implementeres. Analyser af leverandørporteføljer og udarbejdelse af leverandørstrategier er ligeledes en central del af fagmodulet, hvorfor du desuden lærer at skitsere indholdet i en leverandørkontrakt.

Indhold

  • Central/decentral indkøb
  • Indkøbsbeslutningsprocessen
  • Kraljic-modellen
  • ABC-analyser
  • CSR

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Strategisk indkøb er et retningsmodul på akademiuddannelsen i international transport og logistik. Fagmodulet omfatter 10 ECTS.

Eksamenen består af en mundtlig prøve på baggrund af et kort projekt. Der er ekstern censur.

  • Få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse
  • Uddan dig ved siden af jobbet og få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse.