Strategisk indkøb

Interesserer du dig for det strategiske aspekt af indkøb? Faget strategisk indkøb er din mulighed for at få de kompetencer, du har brug for, til effektivt at varetage de strategiske indkøbsfunktioner i din virksomhed.

Hvorfor skal du tage faget?

På faget strategisk indkøb lærer du at analysere og vurdere din virksomheds indkøbssituation med henblik på udarbejdelse af løsninger i form af strategiske og taktiske tiltag.

Analyser af leverandørporteføljer og udarbejdelse af leverandørstrategier er ligeledes en central del af faget, hvorfor du desuden lærer at skitsere indholdet i en leverandørkontrakt.

Du vil:

  • Blive kvalificeret til at kunne lede forhandlinger ved indkøb
  • Få kompetencer til at kunne bidrage til udarbejdelsen af en overordnet indkøbsstrategi med fokus på differentieret indkøb, og hvordan denne implementeres

Indhold

På faget strategisk indkøb skal du blandt andet arbejde med:

  • Central/decentral placeret indkøb
  • Indkøbsstrategier
  • Kontraktforhold/aftaleforhold
  • Forhandlingsteknikker
  • Kraljic-modellen
  • ABC-analyser
  • CSR

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Strategisk indkøb er et retningsfag på akademiuddannelsen i international transport og logistik. Faget består af 10 ECTS.

Eksamenen er en mundtlig prøve på baggrund af et kort projekt og er med ekstern censur.