Supply chain management

Vil du gerne arbejde med forsyningskæden på taktisk og strategisk niveau? Så er faget Supply chain management lige noget for dig. 

Formål

Du opnår en faglig specialisering inden for design af forsyningskæden på taktisk og strategisk niveau. Specialiseringen relateres videre til andre fagområder ud fra et overordnet og internationalt perspektiv. Projektopgaven styrker dine evner til refleksion over metode, organisering og projektstyring, perspektivering samt konklusion.

Indhold

 • Design af forsyningskæden
 • Agilitet (QRM)
 • LEAN i logistik
 • Mass production
 • Forsyning
 • Produktion
 • Distribution
 • Målstyring
 • Kvalitetsstyring
 • Metode
 • Organisering og projektstyring

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Supply chain management er et obligatorisk fagmodul på akademiuddannelsen i international transport og logistik. Fagmodulet tæller 10 ECTS.

Eksamenen består af en mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt med ekstern censur.

 • Få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse
 • Uddan dig ved siden af jobbet og få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse.