Transport og warehousemanagement

Interesserer du dig for transport, og kunne du tænke dig at få styrket dine kompetencer inden for transportnetværk og transportjura? Så er faget Transport og warehousemanagement lige noget for dig.

Formål

Fagmodulet giver dig en bred introduktion til både national og international transport og til hvilken betydning forskellen har for din virksomhed.

Du lærer om de fire transportformer bil, skib, fly og tog, så du kan træffe de rigtige transportbeslutninger for din virksomhed. Desuden lærer du om hubs, terminaler og lagre, ogom hvilken betydning det har for din virksomheds transportdokumenter. Gennem modulet bliver du altså præsenteret for en bred teoriramme omhandlende både transportformer, trafikstyring, transportdokumenter og generelt om transportjura.

Indhold

  • National og international transport
  • Transportjura
  • Transportveje
  • Transportansvar
  • Transportstyring
  • Transportoptimering og -effektivisering

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Transport og warehousemanagement er et retningsbestemt fagmodul på akademiuddannelsen i international transport og logistik. Fagmodulet tæller 10 ECTS.

Eksamenen er en fire timers skriftlig prøve med ekstern censur.

  • Få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse
  • Uddan dig ved siden af jobbet og få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse.