Transportjura

Vil du gerne specialisere dig inden for transportjura og blive klogere på transportretlige regler? Så kig nærmere på faget Transportjura her.

Formål

Fagmodulet giver dig en faglig specialisering inden for transportjuraen. Du får indsigt i de transportretlige regler om ansvar og bliver rustet til at foretage en risikovurdering. Specialiseringen relateres videre til andre fagområder ud fra et overordnet og internationalt perspektiv.

Indhold

 • Landevejtransport
 • Søret
 • Stykgodstransport, herunder containertransport
 • Trampfart
 • Rejsebefragtning
 • Tidsbefragtning
 • Bjærgning og arrest
 • Luftfragt
 • Jernbanetransport
 • Transportdokumenter
 • NSAB 2000 og andre standardaftaler
 • INCOTERMS 2010

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Transportjura er et retningsbestemt fagmodul på akademiuddannelsen i international transport og logistik - transport. Fagmodulet tæller 10 ECTS.

Eksamenen består af en mundtlig prøve kombineret med en erhvervscase med ekstern censur.