Digital mødeledelse

Digital mødeledelse

Vil du være med til at sikre, at din organisation får det optimale ud af møder? På kurset digital mødeledelse lærer du at holde effektive onlinemøder, der skaber værdi for din organisation og dine mødedeltagere.

Derfor skal du tage kurset

Får din organisation den optimale effekt ud af møder? Savner I ind imellem dynamik i møderne? Og er det blevet tydeligere nu, hvor møderne er online?

Onlinemøder er ved at blive hverdag for rigtig mange organisationer og deres medarbejdere. Umiddelbart ser det ud til at være billigere, mere effektivt og dynamisk. Dog kræver onlinemøder - ud over god mødeledelse - også andre overvejelser for at sikre dynamiske og effektive møder med aktiv deltagelse af mødedeltagerne.

På kurset digital mødeledelse får du værktøjerne til at kunne designe, gennemføre og facilitere effektive onlinemøder, der skaber værdi for din organisation og dine mødedeltagere.

Du vil:

 • Lære at planlægge, gennemføre og evaluere digitale møder
 • Blive i stand til at udvælge og anvende digitale værktøjer i mødeplanlægning, gennemførelse og facilitering
 • Kunne facilitere digitale møder effektivt
 • Få kompetencer til at videreudvikle virksomhedens mødekultur – både digitalt og fysisk

Indhold

 • Planlægning af møder – digitale såvel som fysiske
 • Mål med møder, herunder valg af mødeform
 • Gennemførelse af møder – digitale såvel som fysiske
 • Online mødeværktøjer, der understøtter effektive og tidsbesparende møder
 • Rammer og forventningsafstemning for mødedeltagere og mødeleder
 • Gruppedynamik i det virtuelle møderum
 • Involvering af mødedeltagere
 • Facilitatorrollen, herunder aktiv lytning og spørgeteknik
 • Videndeling og læring i det digitale møderum
 • Præsentationsteknik

Eksamen og ECTS

Digital mødeledelse er et valgfag på akademiuddannelsen i kommunikation og formidling. Faget består af 5 ECTS.

Du kan tage faget som et enkeltstående kursus eller som en del af en hel uddannelse.

Eksamenen er en mundtlig prøve med en individuel erhvervscase. Der er intern censur og bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Erhvervscasen indgår med en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen.

Varighed og form

Faget afholdes over seks aftener kl. 17 – 20. Undervisningen foregår både med fysisk fremmøde og online.

Vi mødes i det fysiske rum første og sidste gang for at lære hinanden at kende, netværke og repetere. Vi mødes online de andre fire gange, hvor vi arbejder med konkrete værktøjer, der afprøves og omsættes direkte i din organisations møder og sikrer effektivitet, dynamik, videndeling og læring i dine onlinemøder.

Kontakt os

Vil du høre mere om dine muligheder for efteruddannelse? Tøv ikke med at kontakte os.

Telefon:

36 15 48 66 Åbningstider

E-mail