Interkulturel kommunikation

Kommunikerer du med mennesker med en anden kulturel baggrund end din egen? På faget interkulturel kommunikation lærer du bl.a. om kulturforståelse og kommunikation på et interkulturelt niveau.

Forstå interkulturel kommunikation og styrk din kulturelle intelligens

Du interesserer dig for mødet med mennesker fra andre kulturer. Men du oplever måske også forvirring og misforståelser i kommunikationen, når personer fra forskellige kulturer skal fungere sammen på arbejdspladsen.

Viden du kan bruge i praksis

På Interkulturel kommunikation lærer du om kulturforståelse fra flere perspektiver. Vi tager udgangspunkt i din egen forståelse af dansk kultur som en forudsætning for at forstå andre kulturer.

Desuden lærer du om forskellige kulturteorier og kommunikationstilgange, som styrker din interkulturelle forståelse og derved gør dig i stand til at agere kulturelt intelligent, når du løser kommunikationsopgaver i din virksomhed. Det kan være når du arbejder i teams, skriver mails eller planlægger events på dit arbejde.

Vi inddrager de problemstillinger, du selv står med i hverdagen, og du får værktøjer til at håndtere dem hensigtsmæssigt og med konduite.

Vi vil bl.a. arbejde med:

  • Mundtlig kommunikation på dansk og engelsk
  • Målgrupper
  • Skriftlig kommunikation
  • Medier
  • Forhandlingsteorier og –modeller
  • Præsentations-, interview- og argumentationsteknikker
  • Interkulturel kommunikation

Eksamen og ECTS

Interkulturel kommunikation er et valgfrit fagmodul på akademiuddannelsen i kommunikation og formidling. Fagmodulet udgør 5 ECTS.

Eksamenen består af en mundtlig prøve med et skriftligt produkt og er uden forberedelse. Der er intern censur.

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

  • Få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse
  • Uddan dig ved siden af jobbet og få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse.