Online kommunikation

Online kommunikation er et fag, der tager fat på de særlige udfordringer, som nettet skaber for din virksomheds interne og eksterne kommunikation. 

Om faget

På faget Online kommunikation sætter vi fokus på de særlige krav til sprog, teknologi, strategi og kultur- og brugerforståelse, som virksomheden møder, når kommunikationen flyttes til nettet.

På faget lærer du om metoder til at planlægge og udvikle online kommunikation. Du får indblik i betydningen af brugerinvolvering, søgemaskineoptimering og content marketing.

Undervisningen tager udgangspunkt i lærebogen Online kommunikation (Hans Reitzel 2015/17), som er redigeret af underviseren. Kapitlerne er skrevet af førende praktikere og forskere inden for digital kommunikation, og bogen er målrettet undervisningens særlige samspil mellem teori og så praksis i virksomhederne.

Indhold

 • Markedsføring på nettet og værktøjer til søgeoptimering
 • Digital storytelling
 • Analyse og design af webkommunikation
 • Interkulturel kommunikation på digitale platforme
 • Sprog og retorik på nettet

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Online kommunikation er et valgfrit fagmodul på akademiuddannelsen i kommunikation og formidling. Fagmodulet udgør 10 ECTS.

Eksamenen består af en mundtlig prøve kombineret med et praktisk produkt og en disposition med intern censur eller en mundtlig prøve med en individuel erhvervscase og med intern censur. Erhvervscasen indgår med en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen

Underviseren

Underviseren er redaktør og medforfatter på en række bøger omkring digitale og sociale medier. Han har i over 20 år undervist på universiteter og erhvervsakademier i digital kommunikation, og har sideløbende arbejdet i såvel offentlige og private virksomheder som kommunikationsansvarlig og projektleder. Underviseren er redaktør og bidragsyder på forløbets grundbog, Online Kommunikation (Hans Reitzel 2015/17).

 • Undervisningsformer og læringsaktiviteter

  For at sikre, at de studerende får det størst mulige udbytte af undervisningen, arbejdes der løbende med varierende læringsformer.

  På dette fag skal man som studerende være forberedt på, at undervisningen vil bestå af en kombination af tilstedeværelsesundervisning, gruppearbejde, digitale aktiviteter og lignende.

  De digitale aktiviteter kombinerer fysisk tilstedeværelse med fx webinarer, videoer eller lignende, som enten kan gennemføres på Cphbusiness eller hjemmefra. Herudover vil læringen nogle gange tage udgangspunkt i diskussioner, sparring og feedback de studerende i mellem, hvor underviseren ikke er til stede. Den primære aktivitet består dog i traditionel tilstedeværelsesundervisning.

  De planlagte aktiviteter og angivne datoer vil ikke alle kræve fysisk tilstedeværelse, men det vil fremgå af flowplanen for holdet, hvilke datoer, der eventuelt er tale om.

 • Få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse
 • Uddan dig ved siden af jobbet og få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse.