Online kommunikation

Vil du kvalificeres til professionelt og strategisk at arbejde med online kommunikation? Så er faget online kommunikation det helt rette for dig.

Hvorfor skal du tage faget?

I dag foregår meget af virksomheders kommunikation online.

På faget online kommunikation får du kompetencer til udvikle, planlægge og implementere online kommunikationsstrategier. Derudover lærer du om de særlige krav til sprog, teknologi, strategi og kultur- og brugerforståelse, som virksomheder møder, når kommunikationen flyttes til nettet.

Du vil:

 • Få indblik i betydningen af brugerinvolvering, søgemaskineoptimering og content marketing
 • Kvalificeres til skabe sammenhæng mellem virksomheders online kommunikationsstrategi og virksomhederes generelle kommunikationsstrategi, mål værdier, kultur og vision
 • Lære om metoder til at planlægge, udvikle og implementere online kommunikation og kommunikationsstrategier
 • Blive introduceret til de særlige udfordringer, som nettet kan skabe for din virksomheds interne og eksterne kommunikation

Indhold

På faget online kommunikation skal du blandt andet arbejde med:

 • Markedsføring på nettet og værktøjer til søgeoptimering
 • Digital storytelling
 • Analyse, design og usability af webkommunikation
 • Interkulturel kommunikation på digitale platforme
 • Sprog og retorik på nettet
 • Content marketing og -strategi

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Online kommunikation er et valgfag på akademiuddannelsen i kommunikation og formidling. Faget består af 10 ECTS.

Eksamenen er en mundtlig prøve kombineret med et praktisk produkt og en disposition med intern censur eller en mundtlig prøve med en individuel erhvervscase og med intern censur. Erhvervscasen indgår med en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen.

Underviseren

Underviseren er redaktør og medforfatter på en række bøger omkring digitale og sociale medier. Han har i over 20 år undervist på universiteter og erhvervsakademier i digital kommunikation og har sideløbende arbejdet i såvel offentlige og private virksomheder som kommunikationsansvarlig og projektleder. Underviseren er redaktør og bidragsyder på forløbets grundbog, Online Kommunikation (Hans Reitzel 2015/17), og som er målrettet undervisningens særlige samspil mellem teori og så praksis i virksomhederne.

 • Undervisningsformer og læringsaktiviteter

  For at sikre, at de studerende får det størst mulige udbytte af undervisningen, arbejdes der løbende med varierende læringsformer.

  På dette fag skal man som studerende være forberedt på, at undervisningen vil bestå af en kombination af tilstedeværelsesundervisning, gruppearbejde, digitale aktiviteter og lignende.

  De digitale aktiviteter kombinerer fysisk tilstedeværelse med fx webinarer, videoer eller lignende, som enten kan gennemføres på Cphbusiness eller hjemmefra. Herudover vil læringen nogle gange tage udgangspunkt i diskussioner, sparring og feedback de studerende i mellem, hvor underviseren ikke er til stede. Den primære aktivitet består dog i traditionel tilstedeværelsesundervisning.

  De planlagte aktiviteter og angivne datoer vil ikke alle kræve fysisk tilstedeværelse, men det vil fremgå af flowplanen for holdet, hvilke datoer, der eventuelt er tale om.

 • Få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse
 • Uddan dig ved siden af jobbet og få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse.