Sociale medier i ledelseskommunikation

Tag faget sociale medier i ledelseskommunikation og lær, hvordan du optimerer kommunikationen på sociale medier til ledelsesmål.

Hvorfor skal du tage faget?

De sociale medier har betydet, at dialogen med kunder, interessenter og borgere er rykket tættere på ledelsen. Det kræver, at du som leder har viden om, hvordan medierne fungerer. På dette fag får du kompetencer til at anvende ressourcerne i sociale medier i ledelseskommunikation, og du lærer, hvordan du optimerer kommunikationen på sociale medier til ledelsesmål.

Du vil:

 • Få viden om, hvordan sociale medier kan bidrage til at pleje lederens og virksomhedens omdømme på en balanceret måde
 • Blive klogere på, hvordan vidensdeling på sociale medier kan bidrage til Thought Leadership, hvor du som leder sætter dagsordenen på virksomhedens vidensfelter
 • Lære, hvordan du får gennemslagskraft ved at udforme indhold, der er tilpasset de sociale mediers konventioner og algoritmer
 • Få kompetencer til at vurdere og måle værdien af aktiviteter på de sociale medier
 • Blive præsenteret for ledelseskommunikationens digitale værktøjskasse: Målgruppeanalyse og segmentering, udvikling af personlig tone og brand, valg af de medier, der passer til ledelsesstil og strategi m.m.

Indhold

På faget skal du blandt andet arbejde med:

 • Social mediestrategi: Hvordan kan du anvende de sociale medier til at engagere brugerne? Hvilket indhold skal du formidle? Og hvilke medier skal du benytte?
 • Hvordan du kan bruge communities til at udvikle virksomhedens brand
 • Optimering af SoMe-profil og content på sociale medier med henblik på personlig branding og Thought Leadership
 • Implementering af sociale medier i organisationskulturen
 • Forskellige sociale kommunikationsplatforme, blandt andre LinkedIn og Facebook
 • Kriseberedskab og shitstorms
 • Etik, privacy og GDPR
 • Pressehåndtering og nyhedsformidling på sociale medier: Hvordan skal du som leder navigere på medier præget af fake news?

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Undervisningen er bygget op som et samspil mellem teori, konkrete eksempler og cases fra de sociale medier i et ledelsesperspektiv.

Eksamen og ECTS

Faget sociale medier i ledelseskommunikation er et valgfag på akademiuddannelsen i kommunikation og formidling. Faget består af 10 ECTS og refererer til det fag, der hedder sociale medier i studieordningen. Har du tidligere taget faget sociale medier, skal du derfor ikke læse dette fag igen.

Eksamenen er en mundtlig prøve kombineret med et praktisk produkt og en disposition og er med intern censur.

Hvis du læser på akademiuddannelsen i ledelse, har du mulighed for at vælge dette fag, da du må vælge valgfag på maks. 10 ECTS fra andre fagområder end ledelse.

Underviseren

Underviseren Hans Christian Christiansen er redaktør og medforfatter på en række bøger om digitale og sociale medier. Han har i 20 år undervist på universiteter og erhvervsakademier i digital kommunikation og har sideløbende arbejdet i både offentlige og private virksomheder som kommunikationsansvarlig og projektleder.

Underviseren er redaktør og forfatter på fagets bøger. Undervisningen tager udgangspunkt i to af underviserens nyeste bøger om sociale medier: Faglig videndeling på sociale medier (Hans Reitzel 2017) og Sociale medier (Hans Reitzel 2017).