Visuel kommunikation

Interesserer du dig for kommunikation, og vil du have en dybere forståelse for, hvordan visuelle virkemidler kan understøtte kommunikation? Så er Visuel Kommunikation faget for dig.

Om faget

På faget arbejder vi dels med grundlæggende modeller inden for visuel kommunikation, samt med grundlæggende viden indenfor visuelle virkemidler. Faget vil lære dig at understøtte din organisations visuelle identitet i formidlingen af organisationens budskab.

Du får kendskab til hvordan visuelle virkemidler kan påvirke din målgruppe, og kompetencerne til at anvende din nye viden i praksis på din arbejdsplads.

Indhold

  • Betingelser for organisationens visuelle kommunikation
  • Formidling af organisationens budskab via visuel kommunikation
  • Identificering og fastlæggelse af organisationens visuelle identitet
  • Metoder til at understøtte organisationens visuelle kommunikation 

Læs mere om læringsmål mv i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Visuel kommunikation er et valgfag på akademiuddannelserne i kommunikation og formidling samt skatter og afgifter. Fagmodulet udgør 5 ECTS.

Eksamenen består af mundtlig eksamination med udgangspunkt i et praktisk produkt, samt en skriftlig disposition for formidling af processen for skabelse af visuel kommunikation. Emnet er valgfrit.

  • Få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse
  • Uddan dig ved siden af jobbet og få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse.