Afgangsprojekt

Afgangsprojekt

Afgangsprojektet afslutter akademiuddannelsen i ledelse. Her får du mulighed for at vise, hvad du kan, og gå i dybden med et emne, du brænder for.

Der er opstartsgaranti på afgangsprojektet.

Derfor skal du skrive et afgangsprojekt

Afgangsprojektet skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. Afgangsprojektets emne skal godkendes af skolen og ligge inden for uddannelsens faglige område. Emnet kan formuleres, så eventuelle valgfag uden for uddannelsens faglige område inddrages.

I afgangsprojektet skal du kunne dokumentere evne til på et metodisk og analytisk grundlag at kunne gennemføre en praksisnær og kompleks problemløsning inden for uddannelsens overordnede formål. Omfanget af projektrapporten er maks. 25 sider.

Projektet gennemføres som en vekselvirkning mellem vejledning og selvstudie. Tidspunktet for, hvornår vejledningen foregår, aftales mellem vejleder og studerende efter behov.

Indhold

Arbejdet med afgangsprojektet skal relateres til de øvrige fag, du har gennemført.

Med afgangsprojektet lærer du at:

  • Inddrage relevante teorier, metoder og modeller til løsning af komplekse praktiske problemstillinger
  • Formulere og afgrænse problemstilling inden for det valgte opgavefelt
  • Vurdere, vælge og anvende relevante faglige metoder
  • Foretage relevant dataindsamling
  • Præsentere problemstilling, metode, analyse, handlingsforslag og konklusion i rapportform
  • Forsvare hovedresultaterne i den skriftlige rapport og at perspektivere rapporten og reflektere og formidle egen læring

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Afgangsprojektet svarer til 10 ECTS-point og består af en skriftlig projektrapport samt et mundtligt forsvar af denne.

Forudsætningen for at gå til eksamen i afgangsprojektet er, at uddannelsens fag svarende til 50 ECTS-point er bestået.

Læs mere om akademiuddannelsen i ledelse.

Turboforløb

Vær opmærksom på, at du på dette fag har mulighed for at vælge et turboforløb.

På et turboforløb vil antallet af undervisningsgange være placeret over en kortere periode, så forløbet bliver mere intensivt og strækker sig over kortere tid end almindelige forløb.

Det vil fremgå af de enkelte hold, om det er et turboforløb, når du tilmelder dig.

Kontakt os

Vil du høre mere om dine muligheder for efteruddannelse? Tøv ikke med at kontakte os.

Telefon:

36 15 48 66 Åbningstider

E-mail