Arbejdsmiljø

Går du op i et godt arbejdsmiljø, og kunne du tænke dig at udvide dine kompetencer inden for sikkerheds- og arbejdsmiljøstandarder? Så er fagmodulet i arbejdsmiljø lige noget for dig.

Introduktion

Vælger du faget arbejdsmiljø, får du mulighed for at få et indgående kendskab til alt fra forebyggelse af arbejdsulykker over sikkerhedskultur til det psykiske arbejdsmiljø.

Formål

Med faget arbejdsmiljø får du en lang række kompetencer, som du aktivt kan bruge til at skabe en sikker og sund arbejdsplads. Fagmodulet udvikler dine kompetencer inden for forbedring af både det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, og du får derfor et indgående kendskab til de gældende arbejdsmiljø- og sikkerhedsregler. Du lærer desuden, hvordan man måler og sikrer overholdelse af de gældende regler, og hvordan du bedst kan bibeholde og udvikle en høj sikkerhedsstandard i netop din virksomhed.

Indhold

  • Arbejdsulykker
  • Sikkerhedskultur
  • Sikkerhedsregler
  • Psykisk arbejdsmiljø
  • Arbejdspladsvurdering
  • Arbejdsmiljøregulering

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Arbejdsmiljø er et valgfrit fag på akademiuddannelsen i ledelse. Fagmodulet omfatter 10 ECTS.

Eksamenen består af en mundtlig prøve med udgangspunkt i et kort projekt med intern censur.

  • Få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse
  • Uddan dig ved siden af jobbet og få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse.