Arbejdsmiljø

Vælger du faget arbejdsmiljø, får du et indgående kendskab til alt fra forebyggelse af arbejdsulykker og sikkerhedskultur til det psykiske arbejdsmiljø.

Hvorfor skal du tage faget?

På faget arbejdsmiljø får du en lang række kompetencer, som du aktivt kan bruge til at skabe en sikker og sund arbejdsplads. Du udvikler også dine kompetencer inden for forbedring af både det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, og du får derfor et indgående kendskab til de gældende arbejdsmiljø- og sikkerhedsregler. Du lærer desuden, hvordan man måler og sikrer overholdelse af de gældende regler, og hvordan du bedst kan bibeholde og udvikle en høj sikkerhedsstandard i netop din virksomhed.

Du vil:

  • Opnå viden om og indsigt i både det fysiske og psykiske arbejdsmiljøs betydning for virksomhedens og medarbejdernes performance
  • Få kompetencer til at håndtere og løse problemstillinger inden for arbejdsmiljøområdet
  • Lære, hvordan man måler og sikrer overholdelse af de gældende regler, og hvordan du bedst kan bibeholde og udvikle en høj sikkerhedsstandard i netop din virksomhed

Indhold

På faget arbejdsmiljø skal du blandt andet arbejde med:

  • Arbejdsmiljøregulering i Danmark
  • Sikkerhedskultur og ulykkesforebyggelsesmetoder
  • Arbejdsmiljøorganisationens roller og ansvar
  • Arbejdspladsvurdering, regler og metoder
  • Psykisk arbejdsmiljø

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

0
har også læst ledelse
på Cphbusiness
har også læst ledelse
på Cphbusiness

Eksamen og ECTS

Arbejdsmiljø er et valgfag på akademiuddannelsen i ledelse. Faget består af 10 ECTS.

Eksamenen er en mundtlig prøve med udgangspunkt i et individuelt, kort projekt og er med intern censur.