Coaching i organisationer

Vil du gerne udvikle dine samtale- og kommunikationskompetencer, så du bliver i stand til at arbejde med coaching i en organisatorisk kontekst? Så er faget coaching i organisationer det rigtige valg for dig.

Formål

På faget coaching i organisationer udvikler du din samtale- og kommunikationskompetence med særligt fokus på at kunne coache i organisatorisk kontekst. Dette foregår i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis. Du bliver præsenteret for coachingteknikker og samtalemodeller, så du kan anvende coaching som begreb og metode med henblik på at skabe læring og udvikling.

Indhold

  • Coaching som metode og coaching i praksis i organisatorisk kontekst
  • Kommunikationsteori og -forståelse
  • Rollen som coach
  • Etik og moral i coaching i organisationer
  • Den organisatoriske kontekst
  • Kompetenceudvikling og læring hos fokuspersonen og hos coachen

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Coaching i organisationer er et valgfrit fagmodul på akademiuddannelsen i ledelse. Fagmodulet tæller 10 ECTS

Eksamenen består af en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i et kort projekt med intern censur.

  • Få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse
  • Uddan dig ved siden af jobbet og få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse.