Coaching og konflikthåndtering

Interesserer du dig for, hvordan man som leder kan bruge coaching til konflikthåndtering? Og vil du gerne blive klogere på individets relationer i konflikter? Så er det oplagt for dig at vælge faget coaching og konflikthåndtering.

Formål

Formålet med fagmodulet er, at du udvikler din ledelseskompetence med særligt fokus på lederens rolle i forbindelse med coaching som konflikthåndteringsproces.

Vi tager udgangspunkt i et kommunikationsteoretisk perspektiv, hvor coaching som værktøj til konflikthåndtering, mediation samt teamcoaching indgår. Desuden indgår følelsesmæssig intelligens som et væsentlig element, så individets relationer udvikles optimalt i forbindelse med konflikthåndtering.

Indhold

  • Teorier/modeller/værktøjer til konflikthåndtering og løsning på individ/gruppe og organisatorisk niveau hvor organisationen er i højeste kontekst
  • Teori og modeller omkring coaching som et af værktøjerne til konflikthåndtering på individ/afdeling/teamniveau
  • Kommunikationsteori og modeller der knytter sig til organisatorisk konflikt/opløsning/løsning
  • De organisatoriske rammer og processerne omkring konfliktsituationerne
  • Psykologien – mindsettet og de ledelsesmæssige/medarbejdermæssige kompetencer der knytter sig til området

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Coaching og konflikthåndtering er et valgfrit fagmodul på akademiuddannelsen i ledelse. Fagmodulet tæller 10 ECTS.

Eksamenen består af en mundtlig prøve kombineret med en individuel erhvervscase. Der er intern censur.