Coaching og konflikthåndtering

Vil du blive klogere på, hvordan man som leder kan bruge coaching til konflikthåndtering? Så er det oplagt for dig at vælge faget coaching og konflikthåndtering.

Hvorfor skal du tage faget?

På faget coaching og konflikthåndtering udvikler du din ledelseskompetencer med særligt fokus på lederens rolle i forbindelse med coaching som konflikthåndteringsproces.

Vi tager udgangspunkt i et kommunikationsteoretisk perspektiv, hvor coaching som værktøj til konflikthåndtering, mediation samt teamcoaching indgår. Derudover indgår følelsesmæssig intelligens som et væsentligt element, så individets relationer udvikles optimalt i forbindelse med konflikthåndtering.

Du vil:

  • Opnå viden om metoder og dialogværktøjer til håndtering af konflikter i en organisatorisk kontekst
  • Blive klædt på til at kunne anvende forskellige konflikthåndteringsmetoder og -teknikker til at skabe læring og udvikling
  • Lære om forskellige personprofilers betydning for en potentiel konflikts opståen

Indhold

På faget coaching og konflikthåndtering vil du blandt andet arbejde med:

  • Teorier/modeller/værktøjer til konflikthåndtering og løsning på individ/gruppe og organisatorisk niveau hvor organisationen er i højeste kontekst
  • Teori og modeller omkring coaching som et af værktøjerne til konflikthåndtering på individ/afdeling/teamniveau
  • Kommunikationsteori og modeller der knytter sig til organisatorisk konflikt/opløsning/løsning
  • De organisatoriske rammer og processerne omkring konfliktsituationerne
  • Psykologien – mindsettet og de ledelsesmæssige/medarbejdermæssige kompetencer der knytter sig til området

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Coaching og konflikthåndtering er et valgfag på akademiuddannelsen i ledelse. Faget består af 10 ECTS.

Eksamenen er en mundtlig prøve kombineret med en individuel erhvervscase med intern censur.

  • Få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse
  • Uddan dig ved siden af jobbet og få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse.