Det strategiske lederskab

Vil du styrke din handlekraft som leder? Og interesserer du dig for ledelsesprocesser og strategisk analyse? Så er faget strategisk ledelse uden tvivl noget for dig.

Hvorfor skal du tage faget?

På faget det strategiske lederskab får du styrket din ledelsesmæssige handlekraft gennem refleksion over praksis og teori inden for området.

Du vil:

 • Udvikle din evne til at forstå, forholde dig til, fortolke og formidle det strategiske lederskabs processer, vilkår, dimensioner og perspektiver
 • Lære at omsætte fagets teori til praksis, så du kan anvende fagets teorier direkte i dit daglige arbejde
 • Få styrket dine ledelsesmæssige kompetencer
 • Opnå viden om og forståelse for lederskabets virkning på den strategiske handlekraft

Indhold

På faget det strategiske lederskab skal du blandt andet arbejde med:

 • Strategiske teorier og modeller
 • Strategisk analyse, udvikling og implementering
 • Udvikling af ledelsesprocesser, der omsætter strategien til praksis
 • Forandringsprocesser og forandringsledelse
 • Personligt, reflekteret og autentisk lederskab
 • Metodeteori

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Det strategiske lederskab er et obligatorisk fag på akademiuddannelsen i ledelse. Faget består af 10 ECTS.

Eksamenen består af en mundtlig prøve på baggrund af en projektrapport med ekstern censur.

 • Få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse
 • Uddan dig ved siden af jobbet og få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse.