Det strategiske lederskab

Vil du gerne styrke din handlekraft som leder? Interesserer du dig for ledelsesprocesser og strategisk analyse? Så er faget strategisk ledelse uden tvivl noget for dig.

Formål

Fagets formål er at styrke din ledelsesmæssige handlekraft gennem refleksion over praksis og teori inden for fagområdet. Du udvikler din evne til at forstå, forholde dig til, fortolke og formidle det strategiske lederskabs processer, vilkår, dimensioner og perspektiver.

Indhold

  • Strategiske teorier og modeller
  • Strategisk analyse, udvikling og implementering
  • Udvikling af ledelsesprocesser, der omsætter strategien til praksis
  • Forandringsprocesser og forandringsledelse
  • Personligt, reflekteret og autentisk lederskab
  • Metodeteori

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Det strategiske lederskab er et obligatorisk fagmodul på akademiuddannelsen i ledelse. Fagmodulet tæller 10 ECTS.

Eksamenen består af en mundtlig prøve på baggrund af en projektrapport med ekstern censur.