Filosofi i ledelse

Vil du gerne blive klogere på moderne ledelsesfilosofi og lære at bruge det i din dagligdag som leder? Så er faget filosofi i ledelse noget for dig.  

Formål

Formålet med fagmodulet er at give dig en forståelse for den filosofiske udviklingsproces, så du kan beskrive, forklare og sammenholde filosofiske idéer, deres virkelighedsopfattelser og samfundssyn. Du lærer derudover at benytte det seneste årtusindes ledelsesfilosofi fra de klassiske filosoffer i din egen ledelsesmæssige praksis.

Indhold

  • Teori, værktøjer, processer inden for moderne ledelsesfilosofi
  • Ledelsesparadigmer der knyttes til nutidens og fremtidens ledelsesfilosofi
  • Klassisk ledelsesfilosofi og dens betydning for nutidens ledelse
  • Kommunikation og kommunikationsprocesser der knytter sig til forskellige former for ledelsesfilosofi
  • Triangulering af klassisk og moderne ledelsesfilosofi med egen lederudvikling

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Filosofi i ledelse er et valgfrit fag på akademiuddannelsen i ledelse. Faget tæller 10 ECTS.

Eksamenen består af en mundtlig prøve med udgangspunkt i et individuelt, kort projekt med intern censur.

  • Få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse
  • Uddan dig ved siden af jobbet og få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse.