Grundlæggende bestyrelsesansvar

Brænder du for det strategiske arbejde i organisationer? Så er faget grundlæggende bestyrelsesansvar noget for dig.

Introduktion

Faget grundlæggende bestyrelsesansvar er din mulighed for at få en forståelse for både praksis og teori omkring bestyrelsesarbejde og få indblik i, hvordan bestyrelsesarbejde differentierer sig fra ledelse.

Formål

Faget har til formål at introducere dig til de mest gængse problemstillinger, du vil møde som bestyrelsesmedlem, og ruste dig til at kunne løse problemstillinger inden for de arbejdsområder, som professionelt bestyrelsesarbejde omfatter.

Indhold

  • Grundlæggende forståelse af bestyrelsesarbejdet i en SMV (små eller mellemstore virksomheder)
  • Bestyrelsesforståelse, der leder hen på praksisnære teorier/værktøjer/stile, der anvendes i dag og i den nærmeste fremtid
  • Bestyrelsens og det enkelte medlems juridiske ansvar samt generel lovgivning på området
  • Kommunikation og rapportering internt såvel som eksternt i bestyrelsen
  • Samarbejdsformer i bestyrelsen og mellem bestyrelsen og direktionen
  • Udvikling af egen læring og egen praksis
  • Metodeteori med fokus på problemformulering og metode

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Grundlæggende bestyrelsesansvar er et valgfrit fag på akademiuddannelsen i ledelse. Faget omfatter 5 ECTS.

Eksamenen består af en mundtlig prøve kombineret med en individuel erhvervscase. Der er intern censur.

  • Få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse
  • Uddan dig ved siden af jobbet og få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse.