Human resource management

Interesserer du dig for tiltrækning, fastholdelse og udvikling af medarbejdere? Brænder du for HR i relation til strategisk ledelse? Så skal du vælge faget human resource management.

Formål

Fagmodulet giver dig kompetence til at varetage human resource-opgaver og -processer i en organisation med henblik på at tiltrække, fastholde, udvikle og afvikle medarbejdere.

Indhold

  • Human ressource management og strategisk ledelse
  • Personalepolitik
  • Personaleplanlægning
  • Tiltrækning af medarbejdere
  • Udvikling af medarbejdere
  • Fastholdelse af medarbejdere
  • Afvikling af medarbejdere
  • Samtaleformer

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Human resource management er et valgfrit fagmodul på akademiuddannelsen i ledelse. Fagmodulet tæller 10 ECTS.

Eksamenen består af en mundtlig prøve med baggrund i en synopsis. Der er intern censur.