Human resource management

Interesserer du dig for tiltrækning, fastholdelse og udvikling af medarbejdere? Brænder du for HR i relation til strategisk ledelse? Så skal du vælge faget human resource management.

Formål

Faget giver dig kompetence til at varetage human resource-opgaver og -processer i en organisation med henblik på at tiltrække, fastholde, udvikle og afvikle medarbejdere.

Indhold

 • Human ressource management og strategisk ledelse
 • Personalepolitik
 • Personaleplanlægning
 • Tiltrækning af medarbejdere
 • Udvikling af medarbejdere
 • Fastholdelse af medarbejdere
 • Afvikling af medarbejdere
 • Samtaleformer

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Human resource management er et valgfrit fag på akademiuddannelsen i ledelse. Faget tæller 10 ECTS.

Eksamenen består af en mundtlig prøve med baggrund i en synopsis. Der er intern censur.

 • Undervisningsformer og læringsaktiviteter

  For at sikre, at de studerende får det størst mulige udbytte af undervisningen, arbejdes der løbende med varierende læringsformer.

  På dette fag skal man som studerende være forberedt på, at undervisningen vil bestå af en kombination af tilstedeværelsesundervisning, gruppearbejde, digitale aktiviteter og lignende.

  De digitale aktiviteter kombinerer fysisk tilstedeværelse med fx webinarer, videoer eller lignende, som enten kan gennemføres på Cphbusiness eller hjemmefra. Herudover vil læringen nogle gange tage udgangspunkt i diskussioner, sparring og feedback de studerende i mellem, hvor underviseren ikke er til stede. Den primære aktivitet består dog i traditionel tilstedeværelsesundervisning.

  De planlagte aktiviteter og angivne datoer vil ikke alle kræve fysisk tilstedeværelse, men det vil fremgå af flowplanen for holdet, hvilke datoer, der eventuelt er tale om.

 • Få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse
 • Uddan dig ved siden af jobbet og få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse.