Indledende studieforberedelse, studieteknik og projektskrivning

Vil du gerne have helt styr på studieteknikker, metoder og opgaveskrivning, inden du tager hul på din akademiuddannelse? På dette valgfrie fagmodul bliver du både tanket op med motivation og konkrete værktøjer, du kan bruge i din studietid.

Formål


Formålet med faget er at forberede dig til at kunne gennemføre en akademiuddannelsen. Du opnår færdigheder inden for studieteknik, projektmetode, og opgaveskrivning. Desuden får du en viden om motivation, koncentration og planlægning af et studie.

Modulet har fokus på rollen som studerende, informationssøgning, bearbejdning og analyse af data, faglig læsning og faglig skrivning, og formidling og kommunikation i undervisnings- og læresituationer samt evalueringssituationerne.

Indhold

  • Motivation og læreprocesser
  • Faglig læsning og skrivning, mundtlig formidling
  • Litteratursøgning, kildekritik og kildehenvisning
  • Projektarbejde
  • Undersøgelsesdesign, kvalitative og kvantitative data
  • Studieteknik

Eksamen og ECTS

Indledende studieforberedelse, studieteknik og projektskrivning et forberedende fagmodul til alle akademiuddannelserne. Fagmodulet tæller ingen ECTS. Der er ingen eksamen.