Indledende studieteknik til akademiuddannelsen i ledelse

For at få styr på studieteknikker, metoder og opgaveskrivning. Indledende studieteknik giver dig gode, konkrete værktøjer til at arbejde med de opgaver, du skal løse på dit studie.

Hvorfor skal du tage faget?

På alle fag på akademiuddannelsen i ledelse skal du både studere, omsætte tingene til praksis og skrive eksamensopgaver. Indledende studieteknik giver dig redskaberne til at gennemføre akademiuddannelsen i ledelse på en god måde.

Vi anbefaler indledende studieteknik til studerende på akademiuddannelsen i ledelse, da faget giver nogle helt grundlæggende metoder, som du kommer til at bruge på alle uddannelsens fag.

Indhold

  • Motivation og læreprocesser
  • Faglig læsning og skrivning
  • Mundtlig formidling og eksamen
  • Projektarbejde
  • Metode, fx kvalitative og kvantitative data
  • Studieteknik

Eksamen og ECTS

Indledende studieteknik (Indledende studieforberedelse, studieteknik og projektskrivning) er et forberedende fag til akademiuddannelsen i ledelse. Faget tæller ingen ECTS. Der er ingen eksamen.

  • Få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse
  • Uddan dig ved siden af jobbet og få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse.