Lean-ledelse i praksis

Vil du være i stand til at optimere arbejdsgange og processer på en involverende måde? Vil du skabe en forbedringskultur, så medarbejderne tager ansvar for deres processer? Faget Lean-ledelse i praksis tager udgangspunkt i disse udfordringer og giver dig værktøjer til at blive fortrolig med Lean-begrebet.

Formål

Faget kvalificerer dig til at arbejde med Lean i administration og service. Du lærer at anvende de vigtigste Lean-værktøjer og sikre implementering af Lean. Du vil blive udfordret på din måde at anskue en proces og får Lean ind under huden. Du bliver rustet til at tage del i virksomhedens ledelsesmæssige funktioner i forbindelse med anvendelsen af Lean, uanset om det sker i den offentlige service og administration eller i en privat virksomhed. 

Jeg har praktiseret Lean i min afdeling tidligere, men det var først med værktøjerne fra Cphbusiness, at jeg for alvor oplevede, at Lean slog igennem i praksis.

- Kenneth Nilsson, Hydra-Grene A/S

Indhold

 • Lean-ledelse som ledelsesfilosofi
 • Lean-værktøjer og -metoder
 • Kommunikation
 • Forandringsledelse og implementering
 • Inddragelse af medarbejderne

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Lean-ledelse i praksis er et valgfrit fag på akademiuddannelsen i ledelse. Faget tæller 10 ECTS.

Eksamenen består af en mundtlig prøve kombineret med et praktisk produkt og disposition. Der er intern censur.

 • Mød en studerende

  Kenneth Nilsson

  Kenneth Nilsson, Hydra-Grene A/S

  - Lean kom først rigtig til at hænge sammen for mig under og efter mit studie på Cphbusiness. Jeg har praktiseret Lean i min afdeling med sparring fra mit ledernetværk, som findes både i og uden for min organisation. Lean er dog aldrig rigtig slået igennem i praksis.

  - Faget Lean-ledelse i praksis hjalp mig med at samle trådene, så Lean kunne implementeres. Cphbusiness er altid god til at fremhæve teoretiske værktøjer, som hurtigt og effektivt kan implementeres i ens personlige ledelsesstil. Mine kollegaer og medarbejdere, som er blevet integreret i Lean-processen, har også bemærket denne meget positive forandring og deltager i dag aktivt med løbende forbedringer.

   

  - Jeg arbejdede på kurset med en proces fra min egen arbejdsdag, hvilket var virkelig lærerigt, og undervejs kunne jeg få konstruktiv kritik fra underviser Helene Spliid og mine medstuderende.

  - En stor gevinst var også, at udover Helenes mange erfaringer var der nogle af de medstuderende, der kom fra virksomheder, som i mange år har arbejdet fast med Leankultur. Deres erfaringer var vildt inspirerende.

  - Samlet gør det, at jeg nu efter endt eksamen har styr på principperne og føler mig rigtig godt rustet til at springe ud i at benytte værktøjerne i mit arbejde. Jeg glæder mig til at arbejde på at få mine kollegaer med på Lean-tankegangen, så vi sammen kan blive mere effektive og samtidig få en sjovere hverdag.

 • Få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse
 • Uddan dig ved siden af jobbet og få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse.