Lean-ledelse i praksis

Interesserer du dig for Lean i et ledelsesperspektiv, og vil du gerne have helt styr på de vigtigste Lean-værktøjer? På faget Lean-ledelse i praksis bliver du fortrolig med Lean-begrebet.

Formål

Fagmodulet kvalificerer dig til at arbejde med Lean-lederskab, Lean-tænkning, kommunikation af Lean samt anvende de vigtigste Lean-værktøjer. Du bliver rustet til at tage del i virksomhedens ledelsesmæssige funktioner i forbindelse med anvendelsen af Lean, uanset om det sker i den offentlige service og administration eller i en privat virksomhed.

Indhold

  • Lean-ledelse som ledelsesfilosofi
  • Kommunikationsrutiner
  • Arbejdsmiljømæssige forholdsregler og påvirkninger
  • Lean-værktøjer og -metoder
  • Forandringsledelse
  • Inddragelse af medarbejderne

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Lean-ledelse i praksis er et valgfrit fagmodul på akademiuddannelsen i ledelse. Fagmodulet tæller 10 ECTS.

Eksamenen består af en mundtlig prøve kombineret med et kort projekt/praktisk produkt og disposition. Der er intern censur.