Ledelse af bæredygtig udvikling

Ledelse af bæredygtig udvikling

Vil du udvikle dine kompetencer i at lede dine medarbejdere i en bæredygtig retning? Så er kurset ledelse af bæredygtig udvikling det rigtige valg for dig.

Ledelse af bæredygtig udvikling hed tidligere ledelse af bæredygtighed. Har du tidligere taget ledelse af bæredygtighed, skal du ikke tage ledelse af bæredygtig udvikling.

Hvorfor skal du tage faget?

På faget ledelse af bæredygtig udvikling lærer du, hvordan du deler og bruger viden om bæredygtighed ud fra et organisatorisk og samfundsmæssigt perspektiv.

Du vil lære at udvikle din ledelsesopgave og lede ud fra en overordnet bæredygtighedsforståelse samt anvende og formidle denne i organisationen. Derudover vil du lære, hvordan du formidler praksisnære problemstillinger i forhold til bæredygtighed.

Du vil:

  • Lære at indgå i udviklingsorienterede arbejdsprocesser omkring ledelse af bæredygtighed
  • Blive i stand til at varetage afgrænsede ledelses- og planlægningsfunktioner inden for bæredygtighed

Indhold

På faget ledelse af bæredygtig udvikling vil du blandt andet arbejde med:

  • Bæredygtighedsbegreber
  • Cirkulær økonomi
  • FN's verdensmål
  • Metoder og processer til bæredygtig udvikling
  • Ledelse af udviklingsprocesser

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Ledelse af bæredygtig udvikling er et valgfag på akademiuddannelsen i ledelse. Faget består af 5 ECTS.

Du kan tage faget som et enkeltstående kursus eller som en del af en hel uddannelse.

Eksamenen er en mundtlig prøve på 30 minutter kombineret med et praktisk produkt og disposition med intern censur.

Kontakt os

Vil du høre mere om dine muligheder for efteruddannelse? Tøv ikke med at kontakte os.

Telefon:

36 15 48 66 Åbningstider

E-mail