Ledelse af bæredygtighed

Ledelse af bæredygtighed

Vil du udvikle dine kompetencer i at lede dine medarbejdere i en bæredygtig retning? Så er kurset ledelse af bæredygtighed det rigtige valg for dig.

Hvorfor skal du tage faget?

På faget ledelse af bæredygtighed lærer du, hvordan du deler og bruger viden om bæredygtighed ud fra et organisatorisk og samfundsmæssigt perspektiv.

Du vil lære at udvikle din ledelsesopgave og lede ud fra en overordnet bæredygtighedsforståelse samt anvende og formidle denne i organisationen. Derudover vil du lære, hvordan du formidler praksisnære problemstillinger i forhold til bæredygtighed.

Du vil:

  • Lære at indgå i udviklingsorienterede arbejdsprocesser omkring ledelse af bæredygtighed
  • Blive i stand til at varetage afgrænsede ledelses- og planlægningsfunktioner inden for bæredygtighed

Indhold

På faget ledelse af bæredygtighed vil du blandt andet arbejde med:

  • Begrebet bæredygtighed
  • Cirkulær økonomi
  • FN’s verdensmål
  • Teorier og modeller
  • Metode

Eksamen og ECTS

Ledelse af bæredygtighed er et valgfag på akademiuddannelsen i ledelse. Faget består af 5 ECTS.

Du kan tage faget som et enkeltstående kursus eller som en del af en hel uddannelse.

Eksamenen er en mundtlig prøve på 30 minutter kombineret med et praktisk produkt og disposition med intern censur.

Kontakt os

Vil du høre mere om dine muligheder for videreuddannelse? Tøv ikke med at kontakte os.

Telefon:

36 15 48 66 Åbningstider

E-mail