Ledelse der skaber social kapital

Ønsker du at få udbygget din viden om social kapital, og hvordan du kan bruge social kapital som et strategisk ledelsesværktøj? Så er dette fag alle tiders mulighed for dig og udviklingen af din ledelsesstil.

Formål

Formålet med faget er at lære dig at anvende centrale metoder og redskaber, der skaber social kapital for din virksomhed. Dertil bliver du også indført i varetagelsen af organisatoriske udviklingsprocesser baseret på social kapital. Du lærer at identificere og tilegne dig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for området for derigennem at kunne udvikle egen praksis i ledelse, der skaber social kapital.

Indhold

  • Sammenhængen mellem social kapital og virksomhedens performance
  • Social kapital som ressource og produktiv kraft, der giver synergi i organisationen
  • Central teori og metoder der knytter sig til anvendelse af social kapital.
  • Begreber og anvendelse af social kapital

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Ledelse der skaber social kapital er et valgfrit fag på akademiuddannelsen i ledelse. Faget omfatter 5 ECTS.

Eksamenen består af en mundtlig prøve med baggrund i en erhvervscase. Der er intern censur.

  • Få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse
  • Uddan dig ved siden af jobbet og få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse.