Ledelse der skaber social kapital

Tag faget ledelse der skaber social kapital og lær, hvordan du kan bruge social kapital som et strategisk ledelsesværktøj.

Hvorfor skal du tage faget?

På faget lærer du at anvende centrale metoder og redskaber, der skaber social kapital for din virksomhed. Dertil bliver du også indført i varetagelsen af organisatoriske udviklingsprocesser baseret på social kapital. Du lærer at identificere og tilegne dig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for området for derigennem at kunne udvikle egen praksis i ledelse, der skaber social kapital.

Du vil:

  • Få kompetencer til at kunne opstille handlingsplaner for egen ledelsesmæssige udvikling og læring i relation til udvikling af social kapital
  • Lære at vurdere forskellige ledelsesformers relevans i forbindelse med social kapital
  • Opnå viden om social kapitals centrale begreber

Indhold

På faget ledelse der skaber social kapital skal du blandt andet arbejde med:

  • Sammenhængen mellem social kapital og virksomhedens performance
  • Social kapital som ressource og produktiv kraft, der giver synergi i organisationen
  • Central teori og metoder der knytter sig til anvendelse af social kapital.
  • Begreber og anvendelse af social kapital

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

0
har også læst ledelse
på Cphbusiness
har også læst ledelse
på Cphbusiness

Eksamen og ECTS

Ledelse der skaber social kapital er et valgfag på akademiuddannelsen i ledelse. Faget består af 5 ECTS.

Eksamenen er en mundtlig prøve med baggrund i en individuel erhvervscase og er med intern censur.