Ledelse og forhandling

Vil du gerne dygtiggøre dig som forhandler? På faget ledelse og forhandling bliver du klogere på forhandlingsteknikker og forhandlingsteori, og du lærer at forberede og gennemføre forhandlinger som leder.

Hvorfor skal du tage faget?

På faget ledelse og forhandling får du indsigt i forskellige tilgange til forhandling og bliver introduceret til forskellige forhandlingsteknikker, som du lærer at bruge i praksis. På faget inddrages der situationer fra deltagernes eget arbejdsliv, og der arbejdes med praksisnære forhandlinger.

Du vil:

  • Få kompetencer til at forberede og gennemføre forhandlinger i en bred ledelseskontekst med bedst mulige resultater
  • Tilegner dig en bred vifte af forhandlingsteknikker gennem indsigt i forhandlingsteori og praktisk træning
  • Styrke dine forhandlingskompetencer

Indhold

På faget ledelse og forhandling skal du blandt andet arbejde med:

  • Positionering og opnåelse af resultater i forhandlingssituationer
  • Hvordan du opnår win-win-resultater?
  • Hvad kræver det af dig, og hvad skal du kunne forhandlingsteknisk for at opnå målene?
  • Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen (link).

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

0
har også læst ledelse
på Cphbusiness
har også læst ledelse
på Cphbusiness

Eksamen og ECTS

Ledelse og forhandling er et valgfag på akademiuddannelsen i ledelse. Faget består af 5 ECTS.

Eksamen er en mundtlig prøve, som tager udgangspunkt i en individuel, skriftlig erhvervscase og er med internt censur.