Lederens forretningsforståelse

Interesserer du dig for det økonomiske aspekt af ledelse? Så tag faget lederens forretningsforståelse og få en introduktion til ledelsesøkonomiske principper samt en øget forståelse for betydning og anvendelse af økonomiske data i den daglige og strategiske ledelse.

Hvorfor skal du tage faget?

På faget lederens forretningsforståelse lærer du om begreber som likviditet, driftskapital, omsætningshastighed og nøgletal. Du får en grundig indføring i, hvordan du omsætter din økonomiske viden til handling i den daglige ledelse og ikke mindst i, hvordan du bruger økonomiske data i prioriteringen af forskellige løsningsmuligheder.

Du vil:

 • Opnå viden om forskellige økonomiske begreber
 • Blive i stand til at anvende data og KPI’er som ledelsesværktøj
 • Få kompetencer til kunne vurdere et eksternt og et internt regnskab

Indhold

På faget lederens forretningsforståelse skal du blandt andet arbejde med:

 • Data og nøgletal som ledelsesværktøj
 • Lederens behov for økonomisk information
 • Resultatopgørelse, balance og likviditet
 • Nøgletal og anvendelse af disse
 • Likviditetsanalyser
 • Likviditetsstyring og planlægning
 • Investerings- og finansieringsanalyser
 • Udvikling af egen læring og egen praksis

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Lederens forretningsforståelse er et valgfag på akademiuddannelsen i ledelse. Faget består af 10 ECTS.

Eksamenen er en mundtlig prøve med baggrund i en individuel synopsis/praktisk produkt og disposition og er med intern censur.

 • Få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse
 • Uddan dig ved siden af jobbet og få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse.