Lederens forretningsforståelse

Interesserer du dig for det økonomiske aspekt af ledelse? Så er fagmodulet lederens forretningsforståelse lige noget for dig. Med faget får du en introduktion til ledelsesøkonomiske principper samt en øget forståelse for betydning og anvendelse af økonomiske data i den daglige og strategiske ledelse.

Formål

På fagmodulet lærer du om begreber som likviditet, driftskapital, omsætningshastighed og nøgletal. Du får en grundig indføring i, hvordan du omsætter din økonomiske viden til handling i den daglige ledelse og ikke mindst i, hvordan du bruger økonomiske data i prioriteringen af forskellige løsningsmuligheder.

Indhold

  • Lederens behov for økonomisk information
  • Resultatopgørelse, balance og likviditet
  • Nøgletal og anvendelse af disse
  • Likviditetsanalyser
  • Likviditetsstyring og planlægning
  • Investerings- og finansieringsanalyser
  • Udvikling af egen læring og egen praksis

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Lederens forretningsforståelse er et valgfrit fagmodul på akademiuddannelsen i ledelse. Fagmodulet omfatter 10 ECTS.

Eksamenen består af en mundtlig prøve med baggrund i en individuel synopsis/praktisk produkt og disposition. Der er intern censur.