Lederens forretningsforståelse

Interesserer du dig for det økonomiske aspekt af ledelse? Så er faget lederens forretningsforståelse lige noget for dig. Med faget får du en introduktion til ledelsesøkonomiske principper samt en øget forståelse for betydning og anvendelse af økonomiske data i den daglige og strategiske ledelse.

Formål

På faget lærer du om begreber som likviditet, driftskapital, omsætningshastighed og nøgletal. Du får en grundig indføring i, hvordan du omsætter din økonomiske viden til handling i den daglige ledelse og ikke mindst i, hvordan du bruger økonomiske data i prioriteringen af forskellige løsningsmuligheder.

Indhold

  • Lederens behov for økonomisk information
  • Resultatopgørelse, balance og likviditet
  • Nøgletal og anvendelse af disse
  • Likviditetsanalyser
  • Likviditetsstyring og planlægning
  • Investerings- og finansieringsanalyser
  • Udvikling af egen læring og egen praksis

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Lederens forretningsforståelse er et valgfrit fag på akademiuddannelsen i ledelse. Faget omfatter 10 ECTS.

Eksamenen består af en mundtlig prøve med baggrund i en individuel synopsis/praktisk produkt og disposition. Der er intern censur.

  • Få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse
  • Uddan dig ved siden af jobbet og få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse.