Lederens relationskompetence

Lederens relationskompetence

Vil du gerne agere mere autentisk og styrke relationerne til dine medarbejdere? Så er lederens relationskompetencer faget for dig.

Hvorfor skal du tage faget?

Faget styrker dine relationskompetencer og giver dig en psykologisk forståelse, som du kan bruge i egen ledelsespraksis.

Du vil opnå viden og forståelse for teorier, begreber og modeller om relationskompetence set i eksistentielt, psykodynamisk og somatisk perspektiv. Det vil sætte dig i stand til bedre at kunne identificere dine og dine medarbejderes evner til at indgå ligeværdigt og konstruktivt i relationer i organisationen.

Fagets indhold

  • Relationskompetence som begreb
  • Selvrefleksivitet, mentalisering og selvafgrænsning
  • Lederens kommunikation og følelsesmæssige intelligens
  • Tilknytningsteoriens betydning i ledelse

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

0
har også læst ledelse
på Cphbusiness
har også læst ledelse
på Cphbusiness

Eksamen og ECTS

Lederens relationskompetence er et valgfag på akademiuddannelsen i ledelse. Faget tæller 5 ECTS.

Eksamen er en mundtlig prøve kombineret med en erhvervscase på to sider. Der er intern censur.

Kontakt os

Vil du høre mere om dine muligheder for videreuddannelse? Tøv ikke med at kontakte os.

Telefon:

36 15 48 66 Åbningstider

E-mail