Mediation

Mediation er et valgfrit fagmodul på akademiuddannelsen i ledelse. Fagmodulet tæller 10 ECTS.

Formål

At give de studerende teoretisk og praktisk viden til at kunne fungere som mediator i konflikter mellem to eller flere parter.

Indhold

  • Teori, værktøjer, processer inden for mediationsområdet generelt og når organisationen er i højeste kontekst
  • Psykologiteori om konflikter
  • Kommunikation
  • Leder og medarbejder stile og profiler
  • Facilitering og faciliteringsprocesser i organisatorisk kontekst

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamensform

Mundtlig prøve kombineret med erhvervscase, med intern censur.