Organisation og arbejdspsykologi

Vil du gerne blive klogere på organisationslivets og arbejdspsykologiens processer og problemstillinger? Tænder nøgleord som motivation, trivsel og arbejdsmiljø dig? Så er faget Organisation og arbejdspsykologi lige noget for dig.

Formål

Fagmodulet udvikler din forståelse af organisationslivets og arbejdspsykologiens processer og problemstillinger, så du kan tage professionelt del i løsningen af organisatoriske opgaver og problemstillinger.

Indhold

  • Organisatoriske grundelementer og sammenhænge i nutidens og fremtidens globale og lokale spektra
  • Organisationsstruktur
  • Styringsprocesser i private og offentlige virksomheder
  • Organisationskultur
  • Motivation i arbejdslivet
  • Trivsel og arbejdsmiljø
  • Team og individer
  • Metodeteori med fokus på dataindsamling og metode

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Organisation og arbejdspsykologi er et obligatorisk fagmodul på akademiuddannelsen i ledelse. Fagmodulet tæller 10 ECTS.

Eksamenen består af en mundtlig prøve med udgangspunkt i kort projekt. Der er ekstern censur.