Organisation og arbejdspsykologi

Organisation og arbejdspsykologi er et obligatorisk fagmodul på akademiuddannelsen i ledelse. Fagmodulet tæller 10 ECTS.

Formål

Fagmodulet udvikler din forståelse af organisationslivets og arbejdspsykologiens processer og problemstillinger, så du kan tage professionelt del i løsningen af organisatoriske opgaver og problemstillinger.

Indhold

  • Organisatoriske grundelementer og sammenhænge i nutidens og fremtidens globale og lokale spektra
  • Organisationsstruktur
  • Styringsprocesser i private og offentlige virksomheder
  • Organisationskultur
  • Motivation i arbejdslivet
  • Trivsel og arbejdsmiljø
  • Team og individer
  • Metodeteori med fokus på dataindsamling og metode

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamensform

Mundtlig prøve med udgangspunkt i kort projekt, med ekstern censur.