Personalejura

Interesserer du dig for jura i forbindelse med bl.a. ansættelsesforhold? På faget Personalejura lærer du at forebygge og løse arbejdsretlige problemstillinger mellem virksomheden og medarbejderne.

Formål

Fagmodulet giver dig kompetence til at medvirke ved forebyggelse og løsning af arbejdsretlige problemstillinger mellem virksomheden og medarbejderne.

Indhold

  • Arbejdsretlig introduktion
  • Retsgrundlaget for det enkelte ansættelsesforhold
  • Kollektive overenskomster og det fagretlige system
  • Forskellige lønmodtagergrupper
  • Ledelsesretten
  • Ansættelsesforholdets indgåelse samt ændringer i ansættelsesforholdet
  • Lønmodtagers pligter
  • Arbejdsgivers ydelser
  • Ansættelsesforholdets ophør
  • Misligholdelse samt konsekvenser heraf

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Personalejura er et valgfrit fagmodul på akademiuddannelsen i ledelse. Fagmodulet tæller 10 ECTS.

Eksamenen er en fire timers skriftlig prøve på baggrund af en opgave udarbejdet af den til faget hørende opgavekommission. Der er ekstern censur efter 7-trinsskalaen.