Personalejura

Interesserer du dig for jura i forbindelse med bl.a. ansættelsesforhold? På faget Personalejura lærer du at forebygge og løse arbejdsretlige problemstillinger mellem virksomheden og medarbejderne.

Formål

Faget giver dig kompetence til at medvirke ved forebyggelse og løsning af arbejdsretlige problemstillinger mellem virksomheden og medarbejderne.

Indhold

 • Arbejdsretlig introduktion
 • Retsgrundlaget for det enkelte ansættelsesforhold
 • Kollektive overenskomster og det fagretlige system
 • Forskellige lønmodtagergrupper
 • Ledelsesretten
 • Ansættelsesforholdets indgåelse samt ændringer i ansættelsesforholdet
 • Lønmodtagers pligter
 • Arbejdsgivers ydelser
 • Ansættelsesforholdets ophør
 • Misligholdelse samt konsekvenser heraf

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Personalejura er et valgfrit fag på akademiuddannelsen i ledelse. Faget tæller 10 ECTS.

Eksamenen er en mundtlig prøve kombineret med en indidvduel erhvervscase fra egen praksis. Der er intern censur efter 7-trinsskalaen.

 • Få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse
 • Uddan dig ved siden af jobbet og få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse.