Personalejura

Personalejura er et valgfrit fagmodul på akademiuddannelsen i ledelse. Fagmodulet tæller 10 ECTS.

Formål

Fagmodulet giver dig kompetence til at medvirke ved forebyggelse og løsning af arbejdsretlige problemstillinger mellem virksomheden og medarbejderne.

Indhold

  • Arbejdsretlig introduktion
  • Retsgrundlaget for det enkelte ansættelsesforhold
  • Kollektive overenskomster og det fagretlige system
  • Forskellige lønmodtagergrupper
  • Ledelsesretten
  • Ansættelsesforholdets indgåelse samt ændringer i ansættelsesforholdet
  • Lønmodtagers pligter
  • Arbejdsgivers ydelser
  • Ansættelsesforholdets ophør
  • Misligholdelse samt konsekvenser heraf

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamensform

4 timers skriftlig prøve på baggrund af en opgave udarbejdet af den til faget hørende opgavekommission, med ekstern censur efter 7-trinsskalaen. .