Positiv psykologi i ledelse

Har du en interesse for ledelse og psykologi? Og kunne du tænke dig at lære mere om sammenhængen mellem motivation og præstation på arbejdspladsen? På faget Positiv psykologi i ledelse får du en grundig teoretisk og praktisk introduktion til ledelsespsykologiens mange facetter inden for områderne udvikling, trivsel og engagement.

Formål

Formålet med faget er at give dig kompetencer og ledelsesmæssige værktøjer til at kunne genere optimisme, selvtillid og modstandskraft hos medarbejderne i din virksomhed. Du lærer desuden at skabe handlekraft og engagement samt at sætte fokus på medarbejdernes styrker i arbejdssammenhæng.

Indhold

  • Ledelse gennem positiv psykologi
  • Personligt, reflekteret og autentisk lederskab
  • Identificering og udnyttelse af egne, medarbejdere og organisationens styrker
  • Resultatorienteret ledelse igennem positiv psykologi
  • Styrkelse af den økonomiske og den menneskelige bundlinje

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Positiv psykologi i ledelse er et valgfrit fag på akademiuddannelsen i ledelse. Faget omfatter 5 ECTS.

Eksamenen består af en mundtlig prøve med baggrund i en individuel synopsis og med intern censur.

  • Få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse
  • Uddan dig ved siden af jobbet og få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse.