Projektstyring i praksis

Vil du gerne have forståelse for styringen af et projekt fra start til slut? På faget Projektstyring i praksis får du værktøjerne til at prioritere og styre ressourcerne i et projekt, og du lærer forskellige projekttyper at kende.

Formål

Med fagmodulet projektstyring i praksis opnår du kompetencer til at udvikle, gennemføre og afslutte projekter i din virksomhed. Du bliver udstyret med de relevante værktøjer til projektstyringsprocessen, og du får forståelse for praksis, teori og metode indenfor området. Du får herved forståelse for styringen af et projekt fra start til slut.

Faget introducerer dig desuden til værktøjer til at prioritere og styre ressourcer såsom medarbejdere, interessenter, tidshorisonter, kvalitetskrav, mål, omkostninger og din egen rolle som projektleder.

Du får overblik over forskellige projekttyper, og du bliver rustet til at anvende og vurdere forskellige arbejdsprocesser og arbejdsgange i tilknytning til projektstyringen. Faget giver dig desuden redskaberne til at kunne udvikle din egen ledelsespraksis indenfor projektområdet.

Indhold

  • Projektorganisatoriske grundelementer og sammenhænge
  • Projekttyper
  • Projektetableringen og -mandat
  • Projektmål
  • Projektorganisation
  • Tidsestimering og dennes betydning for projektmål
  • Rapportering, opfølgning (inkl. økonomi) og kvalitetssikring
  • Risikoledelse og evaluering
  • Projektledelsens aspekter ved menneskelig deltagelse

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Projektstyring i praksis er et valgfrit fagmodul på akademiuddannelsen i ledelse. Fagmodulet tæller 10 ECTS.

Eksamenen er en mundtlig prøve kombineret med et kort projekt/gruppeprojekt. Der er intern censur.