Strategi i juridisk perspektiv

Strategi i juridisk perspektiv er et valgfrit fagmodul på akademiuddannelsen i ledelse. Fagmodulet omfatter 5 ECTS.

Introduktion

Interesserer du dig for jura set fra et ledelsessynspunkt, og kunne du tænke dig at udbygge dit strategiske overblik med en juridisk vinkel? Så er fagmodulet strategi i juridisk perspektiv et fag for dig. Her bliver du introduceret til både teoretisk og praktisk viden om jura og lærer at forstå betydningen af juridiske elementer i den strategiske planlægning.

Formål

Modulet har til formål at give dig viden om basale juridiske grundprincipper som fx aftalefrihed og særlige forretningsorienterede områder. Derudover lærer du at forstå forskellen på den juridiske risiko, den strategiske risiko og den omdømmemæssige risiko. Du lærer også at vurdere, hvordan eventuelle tvister og problemer kan påvirke den overordnede strategi, og hvordan det er muligt at undgå dem.

Indhold

  • Strategisk planlægning
  • Juridisk risiko
  • Strategisk risiko
  • Omdømmemæssig risiko
  • Juridiske grundprincipper

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamensform

Mundtlig prøve kombineret med en individuel erhvervscase og med intern censur.