Teamledelse

Brænder du for teamwork og samarbejde set fra et ledelsesmæssigt perspektiv? Og kunne du tænke dig at få styrket din teoretiske såvel som praktiske viden inden for området? Så er faget Teamledelse det helt rigtige for dig.

Formål

Fagmodulet i teamledelse giver dig en bred introduktion til de mange forskellige aspekter af teambaseret ledelse samt en forståelse for sammenhængen mellem ledelsespraksis og team-performance. Fagmodulet har til formål at give dig redskaber til at håndtere den daglige ledelse og udvikling af teams i din virksomhed. Modulet gør dig desuden i stand til som leder at identificere og påvirke forskellige teamroller samt at anvende disse til at udvikle teamet i den rigtige retning.

Indhold

  • Teamledelse som metode
  • Gruppedynamik og processer
  • Teamets udviklingsfaser
  • Rollen som teamleder
  • Etik og moral i teamledelse i organisationer
  • Den organisatoriske kontekst for teamledelse
  • Kompetenceudvikling og teamledelse

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Teamledelse er et valgfrit fagmodul på akademiuddannelsen i ledelse. Fagmodulet omfatter 5 ECTS.

Eksamenen består af en mundtlig prøve med udgangspunkt i en erhvervscase. Der er intern censur.