Teamledelse

Har du ansvaret for et team, og ønsker du at blive en endnu mere professionel og kompetent teamleder? Så er faget teamledelse målrettet dine behov.

Hvorfor skal du tage faget?

På faget teamledelse får du styrket din rolle som teamleder og kompetencer til at etablere, udvikle og lede teams.

Du vil:

  • Opnå kompetencer til at lede teams igennem en række teorier, tilgange og praktiske metoder
  • Få værktøjer til at håndtere og reflektere over ledelse af teams i forhold til din egen praksis
  • Lære at lede teams refleksivt og formulere klare mål, rammer og betingelser

Fagets indhold

På faget teamledelse skal du blandt andet arbejde med:

  • Teamledelse som metode
  • Gruppedynamik og processer
  • Teamets udviklingsfaser
  • Rollen som teamleder
  • Etik og moral i teamledelse i organisationer
  • Den organisatoriske kontekst for teamledelse
  • Kompetenceudvikling og teamledelse

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

0
har også læst ledelse
på Cphbusiness
har også læst ledelse
på Cphbusiness

Eksamen og ECTS

Teamledelse er et valgfag på akademiuddannelsen i ledelse. Faget består af 5 ECTS.

Eksamenen er en mundtlig prøve med udgangspunkt i en individuel erhvervscase og er med intern censur.

Printvenligt materiale om faget