Udvidet bestyrelsesansvar

Kunne du tænke dig at arbejde med udviklingsorienterede og tværfaglige arbejdsprocesser? Så er faget udvidet bestyrelsesansvar lige noget for dig.

Hvorfor skal du tage faget?

På faget udvidet bestyrelsesansvar får du en grundlæggende indsigt i den professionelle bestyrelses arbejdsområde og kompetencer til at bidrage positivt til udviklingen af organisationer såvel som bestyrelsesarbejde generelt.

Du vil:

  • Lære at vurdere de strategiske aspekter af bestyrelsesarbejde set i en global kontekst
  • Blive kvalificeret til at kunne håndtere udviklingsorienterede arbejdsprocesser inden for professionelle bestyrelses arbejdsområder
  • Opnå indsigt i de problemstillinger, du kan møde i forbindelse med bestyrelsesarbejde

Indhold

På faget udvidet bestyrelsesansvar skal du blandt andet arbejde med:

  • Krisestyring og -kommunikation
  • Risikostyring
  • Juridisk ansvar i en global kontekst samt transnational lovgivning
  • Bestyrelsesmæssige elementer og sammenhænge i nutidens og fremtidens globale og lokale aspekter
  • Evaluering af bestyrelsen og dets medlemmer

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

0
har også læst ledelse
på Cphbusiness
har også læst ledelse
på Cphbusiness

Eksamen og ECTS

Udvidet bestyrelsesansvar er et valgfag på akademiuddannelsen i ledelse. Faget består af 5 ECTS.

Eksamenen er en mundtlig prøve kombineret med en individuel erhvervscase og er med intern censur.