Udvidet bestyrelsesansvar

Kunne du tænke dig at arbejde med udviklingsorienterede og tværfaglige arbejdsprocesser? Så er faget udvidet bestyrelsesansvar noget for dig. Du får en grundlæggende indsigt i den professionelle bestyrelses arbejdsområde og kompetencerne til at kunne bidrage positivt til udviklingen af organisationer såvel som bestyrelsesarbejde generelt.

Formål

Faget har til formål at introducere dig til de problemstillinger, du møder i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. Derudover lærer du at vurdere de strategiske aspekter af bestyrelsesarbejde set i en global kontekst.

Indhold

  • Krisestyring og -kommunikation
  • Risikostyring
  • Juridisk ansvar i en global kontekst samt transnational lovgivning
  • Bestyrelsesmæssige elementer og sammenhænge i nutidens og fremtidens globale og lokale aspekter
  • Evaluering af bestyrelsen og dets medlemmer

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Udvidet bestyrelsesansvar er et valgfrit fag på akademiuddannelsen i ledelse. Faget omfatter 5 ECTS.

Eksamenen er en mundtlig prøve kombineret med en individuel erhvervscase. Der er intern censur.

  • Få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse
  • Uddan dig ved siden af jobbet og få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse.