Drikkevand

Ønsker du at opdatere din viden inden for indvinding, forsyning og kvalitetssikring af drikkevand i den danske vandbranche? Så er faget drikkevand noget for dig.

Hvorfor skal du tage faget?

På faget drikkevand får du et bredt teoretisk fundament inden for drikkevandsforsyning, vandkemi og kemiske kvalitetsparametre i forbindelse med vand.

Derudover får du indsigt i mikrobiologiske risici i forbindelse med drikkevandsforsyningen samt myndighedernes ansvar i forbindelse med vandforsyningen.

Du vil:

 • Lære at udtage prøver af drikkevand i henhold til danske standarder og foretage udvalgte laboratorieanalyser af vandkvalitet
 • Få kompetencer til at udregne grundvandsparametre og vurdere beskyttelsesgraden for grundvandsmagasiner
 • Blive kvalificeret til at vurdere analysedata i forhold til gældende lovgivning og grænseværdier

Indhold

På faget drikkevand arbejder du blandt andet med:

 • Geologi relateret til indvinding af grundvand
 • Grundvandskemi og kemiske kvalitetsparametre
 • Vandindvinding og vandbehandling
 • Udtagning af drikkevandprøver i henhold til danske standarder
 • Sikring af vandkvalitet
 • Lovgivning indenfor vandindvinding og vandforsyning samt drikkevandskvalitet
 • Drikkevandsrensning
 • Myndighedernes rolle og ansvar i forbindelse med vandforsyning

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Drikkevand er et valgfag på akademiuddannelsen i miljøteknologi. Faget består af 5 ECTS.

Eksamenen er en 48 timers skriftlig prøve. Prøven er med intern censur og bedømmes efter 7-trinsskalaen.