Emission, lugt og støj

Vil du vide mere om luft, lugt og støjbelastning, så du kan være med til at reducere virksomheders miljøbelastning? Så er faget emission, lugt og støj lige noget for dig.

Hvorfor skal du tage faget?

På faget emission, lugt og støj får du et fagligt fundament, så du kan kortlægge virksomhedens luft-, lugt- og støjbelastning og hjælpe med valg og vurdering af metoder til nedbringelse af virksomhedens belastning på luftkvalitet og støjniveau.

Du vil:

 • Få kompetencer til at identificere potentielle kilder til luftforurening og udføre spredningsberegninger
 • Kvalificeres til at kunne deltage i udfærdigelsen af prøveudtagningsplaner til luft og afkast
 • Kunne vurdere og vælge metoder til rensning af luft
 • Lære at lave overslagsberegninger på, om der skal udføres en miljømåling for støj
 • Blive introduceret til miljølovgivningen på området

Indhold

På faget emission, lugt og støj arbejder du blandt andet med:

 • Kilder og forebyggelse af støj, luftforurening og lugt
 • Spredningsberegninger (OML) og B-værdier vedrørende luft og lugt
 • Identifikation af kilder, målinger og dokumentation
 • Luftrensningsteknikker
 • Vurdering og udvælgelse af metoder til rensning af luft
 • Miljølovgivningen inden for luft, lugt og støj

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Emission, lugt og støj er et valgfag på akademiuddannelsen i miljøteknologi. Faget består af 5 ECTS.

Eksamenen er en 48 timers skriftlig prøve. Prøven er med intern censur og bedømmes efter 7-trinsskalaen.