Jordforurening

Jordforurening

Ønsker du en dybere forståelse for processerne i jorden, og hvordan jorden påvirkes af forurening? Og vil du kunne håndtere jordforureningssager? Så er kurset jordforurening lige noget for dig.

Hvorfor skal du tage faget?

På faget jordforurening får du en bred teoretisk gennemgang af kemien og biokemien i relation til jordforurening. Derudover opnår du viden om lovgivningen på jordforureningsområdet, og du bliver i stand til at håndtere jordforureningssager.

Du vil:

 • Kunne planlægge, udføre og dokumentere forløbet af jordforureningsundersøgelser
 • Lære at vurdere analyseresultaterne og komme med forslag til oprensning af jorden
 • Få kompetencer til at indgå i drift og optimering af anlæg til rensning af jord
 • Opnå en forståelse for jord og de processer, som foregår i jord og få indsigt i jordforurening og forløbet af jordforureningssager.

Indhold

På faget jordforurening skal du blandt andet arbejde med:

 • Jordlag og jordtyper
 • Organisk kemi og biokemi i relation til miljøkemi i jord
 • Jordforurening
 • Jordrensning
 • Økotoksikologi i relation til jordforurenings påvirkning af mennesker, dyr og planter
 • Naturbeskyttelse i forbindelse med jordmiljø og grundvandsdannelse
 • Lovgivning i relation til jordforurening og jordflytning

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Jordforurening er et valgfag på akademiuddannelsen i miljøteknologi. Faget består af 5 ECTS.

Du kan tage faget som et enkeltstående kursus eller som en del af en hel uddannelse.

Eksamenen er en mundtlig prøve på baggrund af et kort gruppeprojekt. Prøven er med intern censur og bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Kontakt os

Vil du høre mere om dine muligheder for efteruddannelse? Tøv ikke med at kontakte os.

Telefon:

36 15 48 66 Åbningstider

E-mail