Kemikalielovgivning og -styring

Vil du kunne hjælpe virksomheder med at sikre, at de efterlever de krav, der er i forhold til at importere, producere og forhandle kemiske stoffer eller produkter? Så er faget kemikalielovgivning og –styring det rette for dig.

Hvorfor skal du tage faget?

På faget kemikalielovgivning og –styring opnår du viden om produkters farlige egenskaber og risiko. Du lærer også, hvordan den viden bringes videre til de medarbejdere, der arbejder med produkterne. Du får indsigt i det internationale klassificeringssystem og bliver i stand til at stå for kemikaliestyringen i en virksomhed.

Du vil:

 • Kunne stå for klassificering og mærkning af kemikalier
 • Lære at vurdere miljøfarlige kemikalier
 • Få kompetencer til at sikre at virksomheden efterlever kemikalielovgivningen

Indhold

På faget kemikalielovgivning og –styring arbejder du blandt andet med:

 • Identifikation af organiske forbindelser
 • Relevante data til vurdering af miljøfarlige kemikalier
 • Toksikologiske data og forsøg
 • Klassificering og mærkning
 • Opbevaring
 • Sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Kemikalielovgivning og -styring er et valgfag på akademiuddannelsen i miljøteknologi. Faget består af 5 ECTS.

Eksamen er en skriftlig intern prøve og bedømmes efter 7-trinsskalaen.

 • Få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse
 • Uddan dig ved siden af jobbet og få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse.