Miljøforbedring og mærkning af produkter

Miljøforbedring og mærkning af produkter

Vil du have viden om miljømærker og miljøforbedringer, så du kan inddrage miljø i virksomhedens produktudvikling og indkøbspolitikker? Så er kurset miljøforbedring og mærkning af produkter noget for dig.

Derfor skal du tage kurset

På kurset miljøforbedring og mærkning af produkter får du en grundlæggende forståelse for produkters miljøpåvirkninger i et livscyklusperspektiv, og du bliver introduceret til, hvordan miljøaspekterne kan tydeliggøres ved brug af fx miljømærker.

Du lærer også, hvordan miljø kan inddrages i produktudvikling og indkøbspolitikker.

Du vil:

  • Blive kvalificeret til at arbejde med miljøforbedringer i forhold til produktudvikling
  • Lære at vurdere produkter ud fra et livscyklusperspektiv
  • Få kompetencer til at fastsætte relevante krav til leverandører

Indhold

På kurset miljøforbedringer og mærkning af produkter arbejder du blandt andet med:

  • Mærkningsordninger
  • Livscyklusbetragtninger i tilknytning til nye eller eksisterende produkter
  • EcoDesign-principper
  • Grønne indkøb

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Miljøforbedring og mærkning af produkter er et valgfag på akademiuddannelsen i miljøteknologi. Faget består af 5 ECTS.

Du kan tage faget som et enkeltstående kursus eller som en del af en hel uddannelse.

Eksamenen er en mundtlig intern prøve på baggrund af et gruppeprojekt og bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Kontakt os

Vil du høre mere om dine muligheder for efteruddannelse? Tøv ikke med at kontakte os.

Telefon:

36 15 48 66 Åbningstider

E-mail