Miljøgodkendelse, miljøledelse og virksomhedsøkonomi

Miljøgodkendelse, miljøledelse og virksomhedsøkonomi

Vil du kunne holde styr på din virksomheds miljøpåvirkninger, indgå i samspil med myndigheder og arbejde med tiltag, der både kan give miljøforbedringer og økonomiske besparelser? Så er dette kursus lige noget for dig.

Hvorfor skal du tage faget?

Mange virksomheder er lovmæssigt forpligtet til at have en miljøgodkendelse, og mange private og offentlige virksomheder arbejder derudover frivilligt med miljøledelse. Nye miljøteknologier udvikles løbende, og der kræves miljø- og økonomiforståelse for at få vurdere investeringer i dem.

På faget miljøgodkendelse, miljøledelse og virksomhedsøkonomi får du en solid forståelse for virksomheders miljøarbejde, og du opnår den miljø- og økonomiforståelse, der gør dig i stand til løbende at vurdere nye miljøteknologier og investeringer i dem.

Du vil:

  • Blive kvalificeret til at løfte miljøarbejdet på din arbejdsplads
  • Opnå viden til at kortlægge miljøforholdene i din virksomhed
  • Få kompetencer til at indgå i miljøprojekter

Indhold

På faget miljøgodkendelse, miljøledelse og virksomhedsøkonomi skal du blandt andet arbejde med:

  • Miljøgodkendelser - indsamling af data, informationer og udarbejdelse
  • Miljøledelse - implementering og vedligeholdelse af miljøledelsessystemer
  • Kortlægning af ressourceforbrug
  • Virksomhedsøkonomi herunder budgettering og investeringsberegninger

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Miljøgodkendelse, miljøledelse og virksomhedsøkonomi er et obligatorisk fag på akademiuddannelsen i miljøteknologi. Faget består af 10 ECTS. 

Du kan tage faget som et enkeltstående kursus eller som en del af en hel uddannelse.

Eksamenen er en mundtlig prøve på baggrund af et langt individuelt projekt og er med ekstern censur. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Kontakt os

Vil du høre mere om dine muligheder for efteruddannelse? Tøv ikke med at kontakte os.

Telefon:

36 15 48 66 Åbningstider

E-mail