Miljøplanlægning og miljøinnovation

Interesserer du dig for innovationsprocesser, der kan føre til udvikling af miljøvenlige metoder og produkter, og vil du styrke din viden inden for miljøforbedringer i produktions- og procesplanlægning? Så er dette fag lige dig.

Hvorfor skal du tage faget?

På faget Miljøplanlægning og miljøinnovation lærer du om de forskellige tilgange til miljøforbedringer i en virksomhed, og du får kompetencer til at indgå i innovative udviklingsprojekter.

Du vil:

  • Få en grundlæggende miljøfaglighed, der kan bruges innovativt
  • Lære at arbejde systematisk med miljøforbedringer i produktionsplanlægning
  • Få kompetencer til at indgå i innovationsprocesser, der kan føre til miljøvenlige metoder, udstyr og produkter i en virksomhed ud fra en mere åben og tværfaglig analyse af miljømæssige årsags- og virkningssammenhænge i udviklingsteams

Indhold

På faget miljøplanlægning og miljøinnovation arbejder du blandt andet med:

  • Miljøplanlægning
  • Innovation og miljøinnovation
  • Effektvurdering af miljøbelastninger og forebyggende foranstaltninger
  • Måleprogrammer og overvågningsprogrammer

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Miljøplanlægning og miljøinnovation er et valgfag på akademiuddannelsen i miljøteknologi. Faget består af 5 ECTS.

Eksamenen er en mundtlig prøve på baggrund af et kort gruppeprojekt. Prøven er med intern censur og bedømmes efter 7-trinsskalaen.